Firma BUDMAR z Jednorożca wygrała przetarg na przystosowanie pomieszczeń dawnej kręgielni w hali im. Wagnera na żłobek. Stało się to dopiero za drugim podejściem, bo zgłoszone w pierwszym postępowaniu oferty znacząco przewyższały kwotę, którą miasto przeznaczyło na to zadanie. W tej sytuacji zdecydowano się na okrojenie zakresu inwestycji.

Okrojony żłobek w hali
Adaptacja pomieszczenia dawnej kręgielni na żłobek pochłonie blisko 400 tys. zł

Pierwszy przetarg na zadanie pod nazwą „Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6” został ogłoszony w połowie czerwca. Swoje oferty zgłosiły trzy firmy: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Rombud” z Olsztyna, które zadeklarowało wykonanie zadania za 663 tys. zł, RANTECH Sp. z o.o. z Olsztyna (638,3 tys. zł) i BUDMAR Mariusza Budnego z Jednorożca (566 tys. zł). Wszystkie oferty znacząco przewyższały kwotę 370,1 tys. zł, którą miasto zamierzało przeznaczyć na tę inwestycję.

W tej sytuacji ogłoszono drugi przetarg, jednocześnie zmniejszając zakres robót.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.