Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności od 4 lutego ma nową siedzibę. Nie urzęduje już przy ul. Konopnickiej, ale w budynku byłej przychodni zdrowia przy ul. Wielbarskiej.

Orzekanie w nowej siedzibie

Tak naprawdę to wejście do nowego lokalu szczycieńskiego zespołu orzekającego znajduje się od strony ul. Lipowej. Świeżo oddana do użytku placówka, niestety, nie ma jeszcze nad progiem stosownej tablicy, co może sprawić nieco kłopotu usiłującym dostać się tutaj petentom.

Zespół istnieje w Szczytnie zaledwie 9 miesięcy. Do tego czasu wszystkie sprawy związane z orzekaniem stopnia niepełnosprawności załatwiane były w Olsztynie. Wielokrotne przejazdy na trasie Szczytno - Olsztyn dla mieszkańców były dość męczące. Zresztą nie dotyczyło to tylko osób z terenu miasta, ale i całego powiatu.

Na "dzień dobry" miejscowy zespół otrzymał z Olsztyna do rozpatrzenia 700(!) zaległych wniosków. To spowodowało spory zator w działalności placówki, choć, co należy podkreślić, już w grudniu ubiegłego roku skromnej ekipie udało się uporać z problemem i obecnie petent na stosowne orzeczenie nie czeka więcej niż 30 dni.

Uwaga na symulantów

Orzeczenie stopnia niepełnosprawności ma istotne znaczenie życiowe dla danego człowieka. Chodzi bowiem o to, iż osoba taka nabywa prawo do dofinansowania z funduszy ośrodka pomocy społecznej. Przysługują jej też rozmaite ulgi (na leczenie, przejazdy kolejowe, autobusowe itp.). Może, gdy pobiera nauki, ubiegać się o refundację kosztów edukacji w ramach programu "Student", czy też uzyskać pieniądze na zakup komputera albo innych pomocy naukowych. A co bodaj najważniejsze, ubiegać się o pracę w zakładzie pracy chronionej.

Obecny na uroczystym otwarciu nowej siedziby zespołu przedstawiciel wojewody dyr. Zaczek zauważył, iż wielu całkowicie zdrowych ludzi uzyskuje niewiadomym sposobem orzeczenie o niepełnosprawności i podejmuje pracę w zakładach pracy chronionej, blokując tym samym etat osobie, której należy się on rzeczywiście.

W związku z tym zwrócił szczycieńskiej ekipie uwagę na to, iżby każde wydane przez nią orzeczenie było rzetelne, nie podlegające zakwestionowaniu.

Przewodniczącą zespołu jest Czesława Woźniak, a sekretarzem Monika Wojtowicz-Miłek. Zawodowe kadry to psycholog i doradca zawodu (profesji) Jadwiga Marczyk oraz Aurelia Oniszczuk-Czarkowska.

Marek J. Plitt

2004.02.11