W minioną sobotę w ogrodzie przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionku odbyło się wspólne czytanie powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Orzeszkowa w Kamionku
Do czytelniczej akcji włączyli się urzędnicy, mieszkańcy i harcerze

W czytaniu wzięli udział: sekretarz Gminy Szczytno Kamil Maliszewski, przedstawicielki Związku Drużyn ZHP Szczytno oraz mieszkańcy gminy.

Biblioteka w Kamionku, organizator wydarzenia, wzorem lat ubiegłych, uczestniczyła w corocznej ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, promującej czytelnictwo i dorobek polskiej literatury.

(k)