- Po zakończeniu tej kadencji nie zamierzam ubiegać się o żadne funkcje w samorządach i instytucjach rządowych – deklarował Grzegorz Zapadka tuż po tym, jak po raz piąty został zaprzysiężony na urząd wójta gminy Wielbark. Spore zmiany nastąpiły w radzie. Na jej nowego przewodniczącego wybrano Roberta Kwiatkowskiego. Zastąpi on Andrzeja Kimbara, który pełnił tę funkcję przez cztery minione kadencje.

Ostatnia kadencja wójta
Po złożeniu przez wójta Grzegorza Zapadkę (z prawej) ślubowania, jako jeden z pierwszych z gratulacjami pospieszył nowy przewodniczący rady Robert Kwiatkowski

NOWY PRZEWODNICZĄCY

W środę 21 listopada po raz pierwszy w nowej kadencji zebrała się Rada Gminy Wielbark. Obrady otworzyła radna – seniorka Marianna Owczarek, a następnie radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Kolejnym punktem sesji był wybór przewodniczącego rady. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę – emerytowanego oficera policji, byłego komendanta powiatowego w Szczytnie, Roberta Kwiatkowskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.