Wobec planowanego przejęcia w dniu 7 sierpnia 2023 r. nieruchomości stanowiącej własność komunalną miasta, zgodnie z zawartym porozumieniem, nie ma wątpliwości, że od 1 września 2023 r. bez przeszkód rozpocznie działalność miejskie przedszkole z lokalizacją przy ul. Pasymskiej 7.

Ustawowo wymagana dbałość o finanse publiczne nie pozwala asygnować z budżetu miasta blisko pół miliona złotych, gdy zgodnie z wyceną dyrekcji publicznego przedszkola całe wyposażenie równej lub lepszej jakości może zostać zapewnione za około 130 tys. złotych. Wobec powyższego pragnę uspokoić wszystkich rodziców. Działalność burmistrza nie służy zaspokajaniu partykularnych interesów lecz uzasadnionych potrzeb całej społeczności lokalnej.

Burmistrz Miasta Szczytno

Krzysztof Mańkowski