Wprowadzenie funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego w Wielbarku, budowę placówki żłobkowo – przedszkolnej i pływalni obok hali sportowej zapowiedział w swoim inauguracyjnym wystąpieniu nowy burmistrz Wielbarka Jerzy Szczepanek. Dwie ostatnie inwestycje uzależnił jednak od tego, czy w mieście powstanie jednostka wojskowa na 2 tysiące żołnierzy.

Otworzyli nowy rozdział
Dariusz Szepczyński był jedynym kandydatem na przewodniczącego Rady Miejskiej. Jego zastępcą został Adam Jarząbek, który mandat radnego sprawuje już szóstą kadencję

We wtorek 7 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej w Wielbarku inaugurująca nową kadencję samorządu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło odchodzącego po ponad dwudziestu latach sprawowania rządów burmistrza Grzegorza Zapadki. Po otwarciu obrad przez radną seniorkę Teresę Matłoch, stojący na czele Miejskiej Komisji Wyborczej Paweł Sędziński wręczył radnym zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli oni ślubowanie. Potem zaprzysiężony został również nowy burmistrz Jerzy Szczepanek. W swoim wystąpieniu dziękował mieszkańcom za największą w powiecie frekwencję wyborczą i rekordowe poparcie, którego mu udzielili.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.