Przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku stanęły tablice poświęcone mazurskim działaczom plebiscytowym związanym z ziemią szczycieńską.

Pamiętają o plebiscytowych działaczach

Na umieszczonych przed GOK tablicach można znaleźć informacje o działaczach związanych z Wielbarkiem

Okazją do zorganizowania wystawy była przypadająca w tym roku setna rocznica plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, który odbył się 11 lipca 1920 r. Inicjatorowi ekspozycji, Stowarzyszeniu „Nasza Ziemia Szczycieńska”, zależało na tym, aby przypomnieć obecnym mieszkańcom sylwetki działaczy plebiscytowych. Pamięć o nich bowiem coraz bardziej ginie. Tymczasem wielu spośród nich związanych było z terenem powiatu szczycieńskiego. Na tablicach znalazły się informacje m.in. o osobach z gminy Wielbark – Michale Beckerze czy Michale Gajkowskim. Ogromne wsparcie merytoryczne organizatorom wystawy okazał historyk i popularyzator dziejów regionu, Witold Olbryś. - Dzięki jego wiedzy udało się pokazać historię kilku działaczy, którzy walczyli o polskość, ryzykując własnym życiem i zdrowiem - mówi Milena Zapadka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbark.

Wystawa przybliżająca wydarzenia sprzed stu lat oraz losy ich uczestników, otrzymała dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

(kee)