O 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętano w Szczytnie. O 17.00, czyli godzinie  „W”  pod pomnikiem Orła Białego  w hołdzie Bohaterom złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Rangę skromnej, bez udziału władz samorządowych uroczystości, podniosła obecność delegacji  Związku Strzeleckiego działającego w Szczytnie.

Pamiętali o rocznicyUroczystości odbyły sie także w Jedwabnie. Podczas mszy św. w tamtejszym kościele proboszcz  ks. Roman Lompa podkreślał ogromną wagę czynu powstańczego i udział w nim 100 kapelanów. Pełnili oni posługę kapłańską mającą wielkie znaczenie dla ducha powstańczego. Poruszył również niezwykle ważny temat zakłamywania w poprzednim systemie prawdy historycznej, kiedy to prawdziwych bohaterów nazywano zaplutymi karłami reakcji. Po mszy zapalono znicze przy symbolu Polski Walczącej.

(pul)