Powiat szczycieński pamiętał o 30. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wyrazem podziękowania za Jego posługę oraz pragnieniem upamiętnienia Papieża Polaka było nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Rozogach oraz szczycieńskiemu Domowi Pomocy Społecznej. Po raz ósmy odbyły się także Dni Papieskie. galeria >>

 

Powiat szczycieński pamiętał o 30. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wyrazem podziękowania za Jego posługę oraz pragnieniem upamiętnienia Papieża Polaka było nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Rozogach oraz szczycieńskiemu Domowi Pomocy Społecznej. Po raz ósmy odbyły się także Dni Papieskie.

Pamiętamy i dziękujemy

PAPIEŻ PRZEŁOMU

Trzydziesta rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża stała się okazją do nadania imienia Jana Pawła II dwóm placówkom znajdującym się na terenie powiatu. Pierwszą z nich był Dom

Pomocy Społecznej w Szczytnie. Tutaj uroczystości połączone z odsłonięciem drugiego już w mieście pomnika Ojca Świętego odbyły się w środę 15 października. Rozpoczęła je msza w intencji mieszkańców oraz pracowników placówki odprawiona w kaplicy DPS-u pod przewodnictwem Metropolity Warmińskiego arcybiskupa Wojciecha Ziemby. W trakcie homilii wspominał on moment, gdy świat dowiedział się o tym, że następcą Św. Piotra został Polak.

- Z perspektywy tych trzydziestu lat możemy powiedzieć, że wtedy rozpoczął się proces, który zawsze będzie w historii jakąś cezurą, przełomem - mówił arcybiskup, nawiązując do przemian polityczno-społecznych inicjowanych i wspieranych przez Jana Pawła II. Podkreślał też, że nadanie Jego imienia placówce tak specyficznej, jak dom pomocy, ma szczególny, symboliczny wymiar ze względu na to, że papież przez cały czas swojego pontyfikatu zawsze pochylał się nad ludźmi chorymi, cierpiącymi i samotnymi. Potem, gdy sam doświadczył choroby i bólu, dał przykład innym, jak z godnością znosić najcięższe nawet dolegliwości.

MIEJSCE DLA WSZYSTKICH

Przy okazji arcybiskup gratulował dyrekcji DPS-u wyboru Jana Pawła II na patrona oraz budowy pomnika upamiętniającego Ojca Świętego. Po zakończeniu mszy poświęcił powstały z inicjatywy pracowników domu pomocy monument stojący na dziedzińcu placówki. Jego odsłonięcia dokonali dyrektor Henryk Wilga, starosta Jarosław Matłach oraz Joanna Jabłonka z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

- Chciałbym bardzo, aby ten pomnik stał się miejscem dorocznych spotkań wszystkich, którzy pragną nieść przesłanie Jana Pawła II, żyć Jego nauką, a także dzielić się swoim człowieczeństwem - mówił Henryk Wilga. W trakcie uroczystości uhonorowano darczyńców, którzy przyczynili się do sfinansowania budowy pomnika Jana Pawła II. Otrzymali oni z rąk dyrektora DPS-u pamiątkowe statuetki.

LIST OD KARDYNAŁA DZIWISZA

Dokładnie w 30. rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową, w czwartek 16 października imię Jana Pawła II otrzymała Szkoła Podstawowa w Rozogach. Mszy w miejscowym kościele przewodniczył arcybiskup Wojciech Ziemba, który poświęcił także sztandar szkoły. W uroczystościach udział wzięły władze samorządowe, duchowieństwo, a także wicewojewoda warmińsko-mazurski Jan Maścianica oraz kurator oświaty, nowo mianowana na to stanowisko Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska. Do Rozóg przyjechała też delegacja z zaprzyjaźnionej Milówki w powiecie żywieckim. Podczas homilii arcybiskup skupił się głównie na zasługach, jakie miał Jan Paweł II w rozsławieniu Polski w świecie. Po mszy w szkole odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci patrona oraz przekazano społeczności uczniowskiej ufundowany przez lokalne środowisko sztandar. Symbolicznego wbicia gwoździ w jego drzewiec dokonali sponsorzy oraz goście honorowi.

- Bez Jana Pawła II nie tylko historia Polski potoczyłaby się inaczej. Jego obecność wśród nas, słowa, jak też osobiste świadectwo kształtowało nie tylko wiarę i sumienia ludzi wierzących, ale także odcisnęło piętno na naszej epoce - mówił dyrektor szkoły Zbigniew Kudrzycki. Zwracał też uwagę na to, jak nietuzinkową postacią był Ojciec Święty i jak bardzo wszechstronne miał zainteresowania - od artystycznych po sportowe czy filozoficzne. Z kolei wójt gminy Rozogi Józef Zapert wyraził nadzieję, że wybrany przez szkołę patron przyczyni się do większej integracji środowiska lokalnego. Proboszcz rozoskiej parafii, ksiądz prałat Józef Midura odczytał listy od kardynała Metropolity Krakowskiego Stanisława Dziwisza oraz proboszcza bazyliki w Wadowicach ks. Jakuba Gila. Długoletni sekretarz Jana Pawła II wyraził w liście swoje uznanie dla dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców za wybór na patrona właśnie Ojca Świętego. Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu dzieci, które przypomniały najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły oraz recytowały jego wiersze.

PODSUMOWANIE DNI PAPIESKICH

Nadanie imienia Jana Pawła II domowi pomocy w Szczytnie i szkole w Rozogach to niejedyne

akcenty związane z osobą Ojca Świętego w minionym tygodniu. W niedzielę 19 października podsumowano obchodzone w powiecie po raz ósmy Dni Papieskie, którym w tym roku przyświecało hasło: „Jan Paweł II, wychowawca młodzieży”. Ich finał odbył się, podobnie jak w latach ubiegłych w Miejskim Domu Kultury. W jego trakcie rozstrzygnięto przeprowadzone wśród uczniów szkół podstawowych i gimnajzów konkursy muzyczne, plastyczne i recytatorskie. Wszystkie one tematycznie nawiązywały do postaci Ojca Świętego i hasła tegorocznych Dni Papieskich. Koncert finałowy w MDK-u otworzył występ wybitnego wiolonczelisty Pawła Roka, któremu na pianinie towarzyszył ks. Grzegorz Mocarski. Przed publicznością zaprezentowała się także młodzież z Zespołu Szkół nr 1. Przygotowała ona montaż słowno-muzyczny przedstawiający relacje Jana Pawła II z młodymi ludźmi. Program wzbogaciły archiwalne nagrania ze spotkań Papieża Polaka z młodzieżą. Wspomnienia te na twarzach wielu osób zgromadzonych w MDK-u wywoływały wzruszenie i uśmiechy.

Tradycyjnie już podsumowaniu Dni Papieskich towarzyszyła prowadzona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczytnie zbiórka pieniędzy na istniejący od 2006 r. Fundusz Stypendialny im. Jana Pawła II. Strażacy zorganizowali loterię oraz stoisko z ciastami i ciepłymi napojami. Przeprowadzono również licytację prac plastycznych, płyt oraz roweru. Wśród nabywców

obrazów i grafik znaleźli się m. in. starosta Jarosław Matłach oraz burmistrz Szczytna Danuta Górska. Za 300 złotych udało się natomiast wylicytować rower.

(ew)/Fot. E. Kułakowska