DAR PRZEMYSŁOWCA

W dzisiejszym artykule postanowiłem przypomnieć historię Parku Andersa. Niby wszystko już o tym zaniedbanym obecnie miejscu wiemy. Okazuje się jednak, że nie wszystko, że nadal w naszej wiedzy na temat historii tego parku są luki. Nie wiem kiedy odsłonięte zostały znajdujące się dawniej w tym parku pomniki i tablice.

Park Andersa
Na pierwszym planie kamień z nazwą parku. W głębi widać pomnik Bismarcka. Pocztówka ze zbiorów M. Rawskiego

W 1906 r. szczycieński przemysłowiec Richard Anders na działce przy dzisiejszej ulicy Marii Skłodowskiej-Curie stworzył park, który ofiarował mieszkańcom miasta. Posadzono tam wiele egzotycznych gatunków drzew i krzewów, w większości pozyskiwanych przez Andersa z kierowanej przez jego przyjaciela, prof. Adama Friedricha Schwappacha, Głównej Leśnej Stacji Doświadczalnej Prus w Eberswalde. Przy stawie zlokalizowano niewielki amfiteatr, w którym latem co niedziela mieszkańcom miasta przygrywała orkiestra szczycieńskiego batalionu. Wytyczono alejki. Porządku pilnowali zatrudnieni przez Andersa ogrodnicy: August Fuss i Schikorra. Był tu również kort tenisowy oraz publiczne toalety. Dodać można, że podobny park Anders ufundował w Rucianym.

FONTANNA I KAMIEŃ PLEBISCYTOWY

Najważniejszym miejscem w parku był odsłonięty 1 czerwca 1911 r. pomnik-fontanna Bismarcka.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.