Dobiegły końca prace nad projektem „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dźwierzutach poprzez utworzenie parku terapeutycznego”.

Park terapeutyczny
Nowo otwarte miejsce w Dźwierzutach służyć ma powrotowi do aktywności fizycznej

Nowo otwarte miejsce w Dźwierzutach służyć ma powrotowi do aktywności fizycznej osób z chorobami przewlekłymi, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 oraz będącym w wieku senioralnym.

Park, który znajduje się na ulicy Szczycieńskiej, tuż za ostatnim blokiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Sasek”, powstał za kwotę 45 000 zł, w tym 20 000 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

(i)