Wśród miast i gmin naszego województwa Pasym jest na drugim miejscu pod względem wysokości środków przeznaczanych na inwestycje, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W ogonie tej klasyfikacji znajduje się miasto Szczytno. Z kolei wśród powiatów wysoko, bo na trzecim miejscu jest szczycieński.

Pasym drugi w województwie, Szczytno na końcu
Rewitalizacja rynku w Pasymiu pochłonęła ponad 4 mln zł, ale aż 80% stanowiły środki z zewnątrz

INWESTOWALI BEZ ZADŁUŻANIA

Pismo samorządowe „Wspólnota” co roku publikuje ranking samorządów, biorąc pod uwagę ich wydatki majątkowe w ostatnich trzech latach. Najnowszy obejmuje okres 2016 – 2018. Wyliczony wskaźnik jest średnią wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na mieszkańca gminy.

Bardzo dobrze w tym zestawieniu wypadło miasto i gmina Pasym. Osiągnięta przez nie średnia – 1334 zł jest drugim wynikiem w województwie wśród wszystkich samorządów. Lepszą o 340 zł okazała się tylko gmina Stawiguda.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.