Towarzystwo Przyjaciół Szczytna w nietypowy sposób sposób uczciło Święto Niepodległości. Jego członkowie zebrali się w Chacie Mazurskiej, by wspólnie śpiewać patriotyczne pieśni.

Patriotycznie w chacie mazurskiej
Podczas spotkania w chacie, oprócz pieśni, były też rodzinne wspomnienia

W ubiegły wtorek, dzień swoich zwyczajowych spotkań, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Szczytna zasiedli przy wspólnym stole, odświętnie udekorowanym cetyną i chorągiewkami w narodowych barwach, by wysłuchać pięknych polskich pieśni patriotycznych. Wybrane utwory były prezentowane w porządku chronologicznym i każdy z nich opatrzono wprowadzeniem zawierającym genezę jego powstania, ze szczególnym uwzględnieniem tła historycznego, jak również roli, jaką pełnił na przestrzeni dziejów. Skumulowanie tych informacji okazało się bardzo interesujące.

Zabrzmiały dostojnie dźwięki pieśni: „Bogurodzica”, „Gaude Mater Polonia”, „Hymn do miłości Ojczyzny”, „Pieśń konfederatów barskich”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „Warszawianka 1831”, „Rota” i wielu innych. Nie zabrakło też wzruszeń i rodzinnych wspomnień.

(ab)