PATRONI NASZYCH ULIC

Niedawno na  ścianie budynku dawnego pogotowia, a obecnie Oddziału Terenowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej pojawiła się elegancka tablica z krótką biografią patrona ulicy Jana Lipperta.

Patroni naszych ulicPoczątkowo sądziliśmy, że jest to inicjatywa Izby Rolniczej na wzór Powiatowego Urzędu Pracy, który jako pierwszy zainstalował u wejścia tablicę  z notą biograficzną Wincentego. Pola.
Tymczasem okazało się, że jest to efekt wspólnego działania Muzeum Mazurskiego i Starostwa Powiatowego. Przygotowano już 7 tabliczek z notami biograficznymi patronów opatrzonych także ich wizerunkami autorstwa Andrzeja Symonowicza. Będą one sukcesywnie  zawieszane.

 

 

 

 

 

NIECZYNNY PRZEJAZD I DWIE LATARNIE

Ulicę Ostrołęcką przecina przejazd kolejowy, pamiątka po nieczynnej od lat linii Szczytno – Biskupiec. Tory już dawno zdemontowano, no i nasi Czytelnicy, podobnie jak i my, nie bardzo rozumieją dlaczego kawałki szyn pozostawiono akurat w szosie. 

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.