Mirosław Łachacz, obecny prezes Stowarzyszenia „Tanecznik”, prowadzącego Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno”, swą aktywność artystyczną zaczynał wiele lat temu. Od strażackiego kabaretu młodzieżowego przy OSP Burdąg. Był jego organizatorem i prowadzącym. Działalność tego kabaretu zakończyła się w 1983 roku w trakcie uroczystych obchodów 600 – lecia Burdąga, po wykonaniu prześmiewczej solidarnościowej pieśni „Pchamy taczki”.

Pchamy taczki, pchamy

Młodzi artyści

Pociąg do występów artystycznych przeszedł w OSP Burdąg ze starszych na młodsze pokolenie. Na przełomie lat 70. i 80. przy OSP Burdąg istniał młodzieżowy zespół taneczny, którego próby odbywały się na kolonii u naczelnika OSP Burdąg Henryka Tadaja, a głównym opiekunem zespołu była jego córka Elżbieta Tadaj. Wkrótce wprowadzono stan wojenny i wszelka działalność zamarła. W 1982 roku młodzież skupiona przy OSP Burdąg poszukiwała możliwości zorganizowania dyskoteki, na którą uzyskać zezwolenie w trakcie trwającego stanu wojennego było szczególnie trudno.

Dzień Strażaka 1982

Jeden z młodych strażaków – ochotników z Burdąga Mirosław Łachacz wpadł na pomysł, aby stworzyć przy OSP kabaret młodzieżowy, który wystąpi w ramach „Dnia Strażaka”, a dzięki temu będzie mogła odbyć się zabawa taneczna. Zebrano grupę dzieci i młodzieży w liczbie około 20 osób.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.