Rada Powiatu już po raz drugi odrzuciła petycję Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zwiększenia budżetu szkół biorących udział w strajku w 2019 r. W trakcie dyskusji zastępca prezesa powiatowego oddziału związku wytykał staroście, że ten nie dotrzymał składanych trzy lata temu nauczycielom obietnic dotyczących zapłaty za udział w proteście. Jako przykład wzorcowego postępowania stawiał samorząd miejski, który środki wypłacił w ramach dodatku motywacyjnego. To spotkało się z ostrą ripostą radnego Marcina Nowocińskiego.

Nie dadzą kasy za strajk
Radny Marcin Nowociński: - Namawiam związek, żeby się zainteresował tym, jak wyglądają szkoły miejskie, bo dziś nie ma żadnego porównania do szkół powiatowych

SKUTEK INTERWENCJI WOJEWODY

W porządku ubiegłotygodniowych obrad Rady Powiatu już po raz drugi znalazł się punkt dotyczący rozpatrzenia petycji Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zwiększenia budżetu szkół biorących udziału w strajku. Związkowcy złożyli ją już w lutym 2020 r., ale po raz pierwszy była ona rozpatrywana dopiero w … kwietniu tego roku. Wówczas radni ją odrzucili. To, że temat wrócił na obrady to skutek interwencji wojewody, który uznał za zasadną skargę ZNP w tej sprawie i nakazał ponowne rozpatrzenie petycji. W związku z tym jej analizą zajęła się znów komisja skarg, wniosków i petycji, która po raz drugi uznała ją za bezzasadną. Swoje stanowisko uzasadniała m.in. faktem, że postulat związkowców dotyczy roku budżetowego 2019, który już dawno został zamknięty. Ponadto komisja wskazała, że Rada Powiatu nie jest władna do decydowania o podziale środków przekazywanych szkołom na poszczególne składniki wynagrodzenia, bo to leży w gestii dyrektorów.

NIEDOTRZYMANA OBIETNICA?

Adam Bednarski stawiał za wzór władzom powiatu samorząd Szczytna

Zanim radni zajęli stanowisko w tej sprawie, głos zabrał zastępca prezesa oddziału powiatowego ZNP Adam Bednarski. Wytykał staroście Jarosławowi Matłachowi, że ten w czasie strajku odwiedzał szkoły i miał zapewniać nauczycieli, że otrzymają za ten czas wynagrodzenia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.