Pod koniec kwietnia mieszkańcy m.in. powiatu szczycieńskiego odbyli pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Odwiedzili ważne dla chrześcijan miejsca.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej
Uczestnicy pielgrzymki zwiedzili m.in. Jerozolimę

Pielgrzymka odbyła się w dniach 20.04-26.04. Zorganizowało ją Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne PEREGRINUS z Warszawy. Uczestnikami byli mieszkańcy m.in. Olsztyna, Szczytna, Wipsowa, Bartołt Wielkich i Rum.

Inicjatorem wyprawy był ks. Paweł Ostrowski, proboszcz Parafii Św. Jakuba Apostoła w Bartołtach Wlk., od 2009 r. pełniący posługę opiekuna duchowego palotyńskich pielgrzymek do Ziemi Św. Jordanii i Włoch. Dzięki jego zaangażowaniu mieszkańcy parafii oraz okolic mogli podążać ścieżkami Jezusa. - Przeżycie, jakie nam towarzyszyło nie da się opisać słowami, wyrazić emocjami. Żadna fotografia nie ukaże piękna tej Świętej Ziemi. To prawda, że kto raz tam pojechał, wraca ponownie i na nowo pragnie doświadczyć tej podróży życia raz jeszcze – dzieli się swoimi wrażeniami Jagoda Kuchcińska, jedna z uczestniczek.

Pielgrzymi przyznają, że wyprawa bardzo wzbogaciła ich życie duchowe. - Wspólna modlitwa, Eucharystia i słuchanie Ewangelii oraz przebywanie w grupie ludzi kochających te same wartości, nauczyła nas dostrzegać to, co w życiu jest najważniejsze – dodaje uczestniczka pielgrzymki.

(j)