Tylko do końca marca niepełnosprawni mogą jeszcze składać wnioski o dofinansowanie zakupu m.in. komputerów, przy czym owo dofinansowanie może sięgnąć nawet ponad 90% kosztów. Także pracodawcy mogą uzyskać 23 tysiące złotych na każde utworzone miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie tworzenia miejsc pracy i zakupu sprzętu komputerowego (ale też i doposażenie samochodów czy zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) odbywa się w ramach programów, realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeden z tych programów, realizowany pod hasłem wyrównywania różnic między regionami, pozwala pracodawcom na uzyskanie niebagatelnych pieniędzy na organizację miejsca pracy, a także na uzyskanie refundacji kosztów zatrudnienia.

- Choć obsługą tych programów zajmuje się bezpośrednio olsztyński oddział PFRON, to wnioski są dostępne w naszej placówce - mówi Elżbieta Drozdowicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, deklarując, że zainteresowani na miejscu uzyskają też nie tylko wszelkie informacje, ale i ewentualną pomoc w wypełnieniu wniosków.

Nie muszą się tak bardzo spieszyć ci, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego i tym podobnych form pomocy, które są realizowane już bezpośrednio przez szczycieński PCPR. Ma on do dyspozycji w roku bieżącym ponad 1,3 mln zł. W przypadku tych pieniędzy, których dysponentem jest PCPR, wnioski można składać cały czas, pamiętając jednak, że pieniądze są ograniczone, nawet jeśli nie jest ich mało. A i potrzebujących jest sporo. Z analiz PCPR wynika, że aż 11% mieszkańców powiatu to osoby niepełnosprawne.

- To sporo, ale taki jest wskaźnik w całym województwie i w kraju też - mówi dyrektor PCPR.

(hab)

2004.03.17