W miniony czwartek odbyło się I posiedzenie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Szczytno. Jej przewodniczącym został wybrany Igor Chmieliński reprezentujący firmę Lac – Met, niedawny kandydat na posła.

Pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej
Burmistrz Krzysztof Mańkowski wraz z nowo wybranym prezydium Rady Gospodarczej. Drugi z lewej przewodniczący Igor Chmieliński, obok wiceprzewodniczący: Aleksandra Kalinowska i Ryszard Juszczak. Z prawej zastępca burmistrza Ilona Bańkowska

Rada złożona z przedsiębiorców ma być organem opiniodawczo-doradczym burmistrza w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym. Jej powstanie Krzysztof Mańkowski zapowiedział podczas odbywającego się miesiąc temu I Szczycieńskiego Forum Gospodarczego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.