PASYM: TA SAMA PRZEWODNICZĄCA

Pierwsze sesje nowych rad

Inaugurującą nową kadencję sesję Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła najstarsza wiekiem radna Brygida Starczak. W swoim krótkim wystąpieniu nawiązywała do niewesołej sytuacji finansowej, w której znajduje się gmina. - Życzę nam wszystkim rozwagi i odwagi przy podejmowaniu decyzji. Byśmy na koniec kadencji mogli powiedzieć, że w warunkach ekonomicznych, które zastaliśmy, zrobiliśmy wszystko co było możliwe, aby gmina się rozwijała, a ludziom żyło się lepiej.

Później radni złożyli ślubowanie i przystąpili do wyborów przewodniczącego oraz jego zastępców. O funkcję szefa rady ubiegały się, mające już w tym doświadczenie, Elżbieta Dyrda i Brygida Starczak. Stosunkiem głosów 11:3 wygrała ta pierwsza. Wiceprzewodniczącymi wybrano Jerzego Gryzio i Adama Kowalczyka, którzy nie mieli innych rywali. Obaj otrzymali po 12 głosów. W obradach uczestniczył burmistrz-elekt Cezary Łachmański. Zabrakło natomiast żegnającego się z posadą Bernarda Miusa.

- Pojechał na sesję Rady Powiatu – tłumaczył sekretarz Jarosław Milewski. Jak jednak sprawdziliśmy, były już burmistrz, a nowy radny powiatowy w obradach samorządu powiatowego nie uczestniczył.

ROZOGI I DŹWIERZUTY: NOWI SZEFOWIE

Zmiany za to w prezydium rady nastąpiły w Rozogach i Dźwierzutach. W tych pierwszych funkcję przewodniczącego powierzono Markowi Nowotce, a jego zastępcy – Izabeli Dereckiej. Otrzymali odpowiednio 12 i 11 głosów.

Pracami rady w Dźwierzutach pokieruje natomiast Arkadiusz Nosek. Jego zastępców na razie nie wybrano.

W obu samorządach ślubowania złożyli nowi wójtowie Zbigniew Kudrzycki i Marianna Szydlik.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.