W Gimnazjum z OI nr 2 w Szczytnie odbyła się miejska inauguracja nowego roku szkolnego.

Podczas uroczystości burmistrz Szczytna Danuta Górska dokonała aktu powierzenia obowiązków dyrektorom trzech szczycieńskich placówek oświatowych - Gimnazjum nr 1 Ewie Żenczykowskiej - Sawickiej, Gimnazjum nr 2 Małgorzacie Afanasjew oraz SP nr 6 Grażynie Zielińskiej. Z kolei awanse na stopień nauczyciela mianowanego odebrały dwie nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 3 - Magdalena Bojarska oraz Danuta Krajza. W swoim wystąpieniu burmistrz odniosła się do planowanych przez rząd reform oświatowych. Przewidują one m.in. likwidację gimnazjów. Życzyła nauczycielom i rodzicom, aby reform było jak najmniej. - Zawsze te rewolucyjne zmiany powodują dodatkowe stresy - mówiła Danuta Górska.

Więcej na temat rozpoczęcia nowego roku szkolnego w środowym wydaniu "Kurka Mazurskiego".

(ew)

Pierwszy dzwonek w mieście