Wójt gminy Szczytno jest pierwszym w powiecie szczycieńskim włodarzem, który może się już cieszyć z uzyskanego od radnych wotum zaufania i absolutorium.

Pierwszy wójt z absolutorium
Przedstawicieli gminy Szczytno wyniki finansowe za ubiegły rok muszą cieszyć. Inwestycji było sporo, a zadłużenie niewielkie

Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy Szczytno radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu samorządu. Dochody wyniosły 80,7 mln zł, w tym blisko 30 mln zł (37%) stanowiły dochody własne. Nieznacznie wyższe były wydatki - 80,9 mln, z czego na inwestycje przekazano 20,1 mln zł, czyli 25% ogółu wydatków.

Najwięcej środków pochłonęły zadania drogowe, których zrealizowano aż 19. Tu na plan pierwszy wybijają się przebudowy dróg wewnętrznych w Lipowej Górze Zachodniej i Szczycionku – 2,4 mln zł, a w dalszej kolejności: przebudowy dróg wewnętrznych w Rudce i Nowym Gizewie – 885 tys. zł oraz Lemanach – 691 tys. zł i Korpelach – 694 tys. zł. Niewiele mniej, bo blisko 4 mln zł, wydano na 14 zadań wodno-kanalizacyjnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.