Wielbarscy radni już po raz piętnasty udzielili absolutorium wójtowi Grzegorzowi Zapadce. Ma on powody do zadowolenia, bo w ciągu minionego roku do budżetu wpłynęło o ponad 120 tys. zł więcej niż planowano podatku od nieruchomości. To skutek m.in. oddawania przez przedsiębiorców do użytku nowych inwestycji.

Piętnaste absolutorium wójta
Zrealizowane w ubiegłym roku inwestycje cieszą wójta Grzegorza Zapadkę. Jedną z nich była kontynuacja budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego nad Sawicą w Wielbarku

LEPSZA KONIUNKTURA

Wójt gminy Wielbark Grzegorz Zapadka jest obecnie drugim pod względem stażu włodarzem w powiecie szczycieńskim. Dotąd nie zdarzyło się jeszcze, aby głosowaniu nad udzieleniem mu absolutorium towarzyszyły jakiekolwiek emocje. Nie inaczej było i w tym roku. Do przedstawionego przez wójta sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu radni nie zgłosili żadnych uwag. Ostatecznie Grzegorz Zapadka już po raz piętnasty uzyskał absolutorium. Na budżet gminy w 2016 r., podobnie jak w przypadku innych samorządów, wpłynęło wprowadzenie programu 500 +.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.