Wójt Alicja Kołakowska nie ma już swego zastępcy. Z pełnienia tego stanowiska zrezygnował Piotr Szopiński.

Piotr Szopiński nie jest już zastępcą wójta
Piotr Szopiński obowiązki zastępcy wójta pełnił od 1996 r.

Piotr Szopiński zajmujący w Urzędzie Gminy Świętajno jednocześnie stanowiska sekretarza gminy i zastępcy wójta z końcem roku złożył rezygnację z wykonywania obowiązków zastępcy wójta.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.