Orlen Reklama Top

W ubiegłym roku Urząd Gminy w Jedwabnie nie odpowiedział na kilkanaście pism od mieszkańców dotyczących przydziału lokali. Takie wnioski płyną z kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną. Przewodnicząca Rady Gminy apeluje do wójta i urzędników o terminowe wywiązywanie się z obowiązku udzielania odpowiedzi.

Pisma mieszkańców bez odpowiedzi
Przewodniczący komisji rewizyjnej Adam Szewczyk nie stosuje taryfy ulgowej wobec wójta i podległych mu urzędników. Ostatnio wytknął im, że nie wszystkie pisma, które trafiły w ubr. do Urzędu Gminy w Jedwabnie doczekały się odpowiedzi

Gmina Jedwabno to jedyny samorząd w powiecie szczycieńskim, w którym komisja rewizyjna regularnie przedstawia podczas sesji wnioski z przeprowadzanych kontroli. Tak było za rządów jej poprzedniego przewodniczącego Stanisława Kowalczyka, tak jest i obecnie, kiedy pracami komisji kieruje radny Adam Szewczyk. Chociaż wszedł do rady z ramienia komitetu popierającego wójta Sławomira Ambroziaka, to najwyraźniej nie stosuje taryfy ulgowej ani wobec niego, ani podległych mu urzędników.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.