Z myślą o wyeliminowaniu szarej strefy niepłacących za odpady coraz więcej miast decyduje się na naliczanie opłat w zależności od zużytej wody. - To najbardziej sprawiedliwa metoda – przekonują prezydenci Warszawy i Olsztyna. Tak samo uważa były dyrektor ZGK w Szczytnie.

Płaćmy za śmieci w zależności od zużytej wody
Cena za odbiór śmieci systematycznie wzrasta, a wraz z tym szara strefa niepłacących za odpady wciąż jest znaczna

Z myślą o ukróceniu szarej strefy powstałej poprzez zaniżanie liczby domowników przy składaniu deklaracji śmieciowych, gmina Szczytno przymierza się do powołania straży gminnej. Jej funkcjonariusze będą mieli uprawnienia do sprawdzania ile rzeczywiście osób przebywa w danej nieruchomości. Według oficjalnych danych, na terenie gminy zameldowanych jest ponad 13 tys. mieszkańców, a tymczasem ze złożonych deklaracji wynika, że zamieszkuje tam zaledwie 9,5 tysiąca. Stąd wniosek, że znaczna część społeczeństwa uchyla się od płacenia za produkowane odpady, co w konsekwencji dodatkowo obciąża uczciwych mieszkańców.

Zdaniem byłego dyrektora ZGK w Szczytnie Andrzej Pleskota jest lepszy sposób oszacowania liczby mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.