Ostatnie tygodnie przebiegły pod hasłem polityki społecznej. Warto zauważyć, że realizowane przez rząd poprzedniej kadencji programy swym zasięgiem objęły wszystkie grupy społeczne, będąc odpowiedzią na potrzeby zarówno rodzin z dziećmi jak i seniorów. Były to: Rodzina 500 Plus, Maluch Plus, Senior Plus, Opieka 75 Plus. Efektem ich realizacji jest widoczne podniesienie standardu codziennego życia wielu Polaków. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył w swoim expose, że rodzina jako fundament społeczeństwa może liczyć na wsparcie ze strony państwa. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapowiedziała kontynuację tych programów oraz zmiany w nich m.in. zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia dla rodziców.

Po pierwsze działania prospołeczne
Wojewoda Artur Chojecki z nagrodzonymi w zakresie pomocy społecznej

Trwa nabór wniosków

Na konkrety nie musieliśmy długo czekać. W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie informacyjne na temat programów ,,Senior +” i ,,Maluch +”. Na ten pierwszy, którego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych, poprzez tworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów, rząd przeznaczył w budżecie na 2020 r. 80 mln złotych. Wnioski można składać do 7 stycznia 2020 r. Przypomnijmy, że w latach 2015-2016 w województwie warmińsko-mazurskim zostało utworzonych 9 Dziennych Domów „Senior-Wigor”, w latach 2017-2018 utworzone zostały 3 Dzienne Domy i 16 Klubów na 367 miejsc. Na drugi ze wspomnianych programów, który wspiera tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów, termin składania ofert trwa do 10 stycznia 2020 r. Dodatkowo został otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch+” 2020 – moduł 4. To program będący szansą dla żłobków niepublicznych, chociażby ze względu na obecną sytuację, po odebraniu im dofinasowania przez prezydenta Olsztyna.

Najlepsi w pomaganiu

W ostatnim czasie nie zabrakło również okazji do wyróżnienia tych, których w pracy zawodowej cechuje nie tylko ponadprzeciętny profesjonalizm, ale i szczególna empatia. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne nowatorskie osiągniecia w pomocy społecznej nagrodziła osoby oraz instytucje. Spotkał się z nimi wojewoda Artur Chojecki. Wyróżnienie otrzymała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach Teresa Nowacka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Amicus Bonus 2019

W naszym regionie mamy też swoją nagrodę dla najbardziej zaangażowanych w pomoc społeczną. Jest nią statuetka Amicus Bonus, przyznawana pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W tym roku w kategorii indywidualnej wyróżnienie otrzymała Krystyna Grzybicka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Elblągu. W kategorii zespołowej uhonorowano Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek prowadzących w Ełku Tęczowy Dom. Dodatkowo specjalną statuetkę otrzymała Elżbieta Bojanowska, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2015-2018. Zostały również przyznane medale i listy gratulacyjne. Dodajmy, że na Warmii i Mazurach przeszło 7 tysięcy osób, w tym ok. 900 pracowników socjalnych, pracuje w pomocy społecznej w ponad 340 jednostkach. Specyfika województwa - nadal stosunkowo znaczne bezrobocie i niskie dochody ludności - sprawia, że praca społeczna to nie tylko zawód, ale służba, wręcz misja.

I ty też możesz pomóc!

W szeroko pojętą tematykę społeczną doskonale wpisuje się zainaugurowana przez wojewodę Artura Chojeckiego akcja informacyjna i rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych. Urząd Wojewódzki wspólnie z Fundacją DKMS zorganizował konferencję prasową, spotkanie otwarte z dawcami szpiku oraz punkt rejestracji. Jednym z pierwszych, którzy się zarejestrowali w bazie, był wojewoda. Impulsem do podjęcia tych działań była chęć pomocy 11-letniemu Pawełkowi, u którego wystąpił nawrót białaczki i potrzebny jest kolejny przeszczep. Celem akcji jest także poszukiwanie bliźniaków genetycznych dla wielu innych chorych.