Bardzo skromnie, w porównaniu do ubiegłego roku, prezentuje się lista tegorocznych zadań inwestycyjnych w gminie Pasym. Część z nich dotyczy sporządzenia dokumentacji na przedsięwzięcia, które mają być realizowane w późniejszym okresie, tak jak choćby budowa sal gimnastycznych w Gromie i Tylkowie.

Po tłustym roku nadszedł chudy
Na wykonanie dokumentacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy SP w Gromie zarezerwowano 35 tys. zł

Podczas ubiegłotygodniowej sesji pasymscy radni uchwalili budżet na 2019 r. Dochody zapisano w nim w kwocie 33,9 mln zł, a wydatki – 24,6 mln zł. Bardzo skromnie, przynajmniej w porównaniu do roku ubiegłego, prezentują się wydatki inwestycyjne

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.