Rekordową kwotę ponad 15 mln złotych przeznaczono w tym roku na modernizację dróg powiatowych. Tak dobry wynik to głównie efekt współpracy szczycieńskiego starostwa z innymi samorządami. Inwestycje drogowe realizowane w partnerstwie omawiano podczas konferencji zorganizowanej w Wielbarku.

Pochwalili się drogami

Mijający rok okazał się rekordowy pod względem nakładów poniesionych na modernizację dróg powiatowych. Łącznie przeznaczono na ten cel przeszło 15 mln złotych, podczas gdy w dwóch poprzednich latach kwota ta sięgała ponad 7 mln. Po raz pierwszy też udział finansowy gmin zrównał się z udziałem powiatu. Ponad 5,5 mln złotych to środki pochodzące z zewnątrz.

Największą inwestycją prowadzoną w partnerstwie powiatu i miasta Szczytno jest rozłożona na dwa lata przebudowa ulic Konopnickiej i Leyka. W tym roku prace te pochłoną 3,6 mln złotych. Miasto i powiat wyłożyły po 540 tys. zł, a pozostałe środki to fundusze zewnętrzne. Całkowitą wartość inwestycji oszacowano wstępnie na 11,7 mln zł, ale ostatecznie będzie ona tańsza o 2,5 mln od zakładanej sumy. Roboty obejmują m. in. wymianę wszystkich instalacji podziemnych. Obecnie na ul. Konopnickiej prace są już praktycznie zakończone. Całość ma być gotowa jesienią przyszłego roku. Kolejne duże inwestycje realizowane w partnerstwie z gminami to przebudowa drogi powiatowej Szczytno – Zabiele, Wielbark – Mącice, Szczytno – Wawrochy, a także przebudowa odcinka od drogi krajowej nr 57 do Kołodziejowego Grądu. Na terenie gminy Rozogi zmodernizowano fragment drogi Klon – Wujaki – Dąbrowy oraz przebudowano odcinek od Faryn do granicy z powiatem piskim. W ramach współpracy z gminą Świętajno wybudowano chodnik i parking wraz ze stanowiskiem do ważenia samochodów na trasie Świętajno – Spychowo i przebudowano drogę w Jerutkach. W samym Szczytnie wciąż jeszcze trwają prace związane z remontem ulic Chrobrego – Kolejowa – Linki, zakończona natomiast została już modernizacja ul. Sobieszczańskiego.

O tych właśnie inwestycjach mówiono podczas konferencji, która odbyła się w piątek 20 listopada w auli gimnazjum w Wielbarku. Realizację poszczególnych tegorocznych zadań referował dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Bogdan Nowak. Z kolei starosta Jarosław Matłach podkreślał w trakcie spotkania, że polityka partnerstwa przynosi dobre efekty, ale pod warunkiem, że do współpracy włączą się samorządowcy.

– Największa inwencja powinna być ze strony wójtów i burmistrzów – akcentował, dodając, że to oni mają najlepsze rozeznanie i wiedzę na temat potrzeb swoich mieszkańców. W mijającym roku w drogowym partnerstwie największy udział finansowy miały miasto i gmina Szczytno, ale wiele inwestycji zrealizowano także we współpracy z gminami Wielbark, Rozogi i Świętajno.

(łuk) /fot. E. Kułakowska