"Skąd mamy na te wydatki - wszyscy płacimy podatki" - tak brzmi motto akcji popularyzującej wśród dzieci wiedzę na temat fiskusa. Okazuje się jednak, że o korzyściach płynących z regularnego płacenia podatków można nie tylko mówić, ale również je malować.

Podatkowe obrazy

Akcję zainicjowało Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2004 roku. Skierowana jest do uczniów V i VI klas szkół podstawowych w całej Polsce. Zajęcia prowadzą pracownicy urzędów skarbowych, w oparciu o specjalnie przygotowane materiały. Mimo że tematyka związana z fiskusem nie należy do najłatwiejszych, zainteresowanie szkoleniami jest spore, o czym świadczyć mogą wyniki ankiet wypełnianych co roku przez uczniów i nauczycieli.

- Dzięki szkoleniom dzieci dowiadują się, że podatki są czymś, co stanowi o egzystencji państwa, działaniu wszystkich instytucji publicznych i co za tym idzie - również ich własnym powodzeniu - mówi Małgorzata Targalska, naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie. W tym roku kierowana przez nią placówka po raz pierwszy wzbogaciła cykl szkoleń o konkurs plastyczny na tematy związane z podatkami. Jurorami byli pracownicy Urzędu Skarbowego. Oceniali 42 prace, wykonane w rozmaitych technikach plastycznych. Najwięcej nadesłali uczniowie spoza Szczytna. Pierwszą nagrodę otrzymała Patrycja Podgórska (SP Klon), drugą Kamil Mydło (SP Grom), a trzecie miejsce przypadło Katarzynie Kowalskiej z Dąbrów i Monice Zera z Linowa. Laureatów uhonorowano nagrodami książkowymi i dyplomami. Wymierną korzyść z konkursu odniósł też Urząd Skarbowy, na którego ścianach zawisną prace dzieci.

(wk)

2007.02.21