Zakończyła się druga edycja konkursu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego

organizowanego przez starostwo i redakcję „Kurka Mazurskiego”. W tym roku zdecydowanymi

triumfatorkami okazały się panie - zajęły one trzy pierwsze miejsca w głosowaniu naszych

Czytelników. Zaszczytny tytuł Supersołtysa przypadł Renacie Karwackiej ze Spychowa.

Podium dla pań

LOKALNI LIDERZY

Podsumowanie konkursu odbyło się w środę 3 czerwca w bazie wodnej Miejskiego Ośrodka Sportu. Poza nagrodzoną w tegorocznej edycji piętnastką sołtysów przybyli także burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący rad poszczególnych samorządów. Starosta Jarosław Matłach przypomniał, że celem konkursu jest przede wszystkim podkreślenie roli, jaką w społecznościach lokalnych pełnią osoby stojące na czele sołectw.

- Mówi się o radnych, wójtach, starostach, zapominając o tym, że to sołtysi stanowią pierwszy stopień samorządności. To od nich wychodzi wiele inicjatyw, które przekazują swoim radnym, a ci z kolei wójtom - zwracał uwagę starosta Matłach. Dodał jeszcze, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat polskie wsie zmieniły się na lepsze. W tych pozytywnych przeobrażeniach swój niemały udział mają również sołtysi. Starosta wręczył pamiątkowe tabliczki oraz upominki wszystkim piętnaściorgu nagrodzonym sołtysom.

KOBIETY GÓRĄ

Momentem, na który z niecierpliwością oczekiwali uczestnicy uroczystości, było ogłoszenie przez redaktora naczelnego Andrzeja Olszewskiego wyników plebiscytu Czytelników „Kurka Mazurskiego”. Warto podkreślić, że dotarła do nas rekordowa jak dotąd liczba kuponów. W samym tylko drugim etapie wpłynęło ich do redakcji 1555. Tegoroczna odsłona naszej zabawy zdecydowanie należała do przedstawicielek płci pięknej. Zajęły one wszystkie trzy stopnie plebiscytowego podium. Największą liczbę głosów uzyskała Renata Karwacka, sołtys Spychowa. Drugie miejsce przypadło Mariannie Barańskiej z Szuci, a trzecie - Ewie Zawrotnej z Lipowca. Zwyciężczyni Plebiscytu przyznała, że rozstrzygnięcie zupełnie ją zaskoczyło.

- Do momentu prezentacji mojej kandydatury na łamach „Kurka” w ogóle nie wiedziałam, że jest taki konkurs i że biorę w nim udział - powiedziała nam tegoroczna Supersołtys. Pani Renata ma 44 lata. Mężatka, jedno dziecko. Swoją funkcję sprawuje dopiero pierwszą kadencję, jednak ma się już czym pochwalić. Dzięki jej inicjatywie w Spychowie poprawiono stan gruntowych dróg osiedlowych, który przez długi czas był zmorą mieszkańców. Sami dali na ten cel materiały i wykonali część robót. Obecnie pani sołtys marzy się wybudowanie w miejscowości nowej remizy dla OSP. Dzięki temu w starej mogłaby powstać świetlica wiejska, której dotąd w Spychowie bardzo brakuje. Druga w naszym Plebiscycie Marianna Barańska podkreślała z kolei, że cieszy ją sam fakt znalezienia się w finałowej piętnastce. Laureatka trzeciego miejsca, Ewa Zawrotna, za wyróżnienie dziękowała wójtowi gminy Szczytno Sławomirowi Wojciechowskiemu, staroście oraz głosującym na nią mieszkańcom.

- To dla nas bardzo ważne, że zostaliśmy zauważeni. Myślę, że dzięki temu nasza praca będzie jeszcze efektywniejsza - deklarowała. Podczas podsumowania konkursu wystąpił zespół braci Andrzeja i Janusza Ałajów, który zarezentował repertuar biesiadny.

(łuk)

NAGRODY DLA CZYTELNIKÓW

Wśród Czytelników głosujących w naszym Plebiscycie rozlosowaliśmy dziesięć nagród - niespodzianek. Oto lista nagrodzonych: Kazimierz Kołodziejczyk (Nowiny), Zofia Bursiewicz (Lipowiec), Lucyna Jędrzejczyk (Lipowiec), Malwina Turowska (Grom), Monika Plaga (Spychowo), Hanna Marzec (Kałęczyn), Konrad Wróblewski (Ciemna Dąbrowa), Agata Groszyk (Spychowo), Dariusz Ruszczyński (Grom), Katarzyna Małż (Spychowo). Nagrody do odebrania na redakcji „Kurka Mazurskiego”, ul. Ogrodowa 30/2.

SUPERSOŁTYSI 2008

Marianna Barańska (Szuć)

Andrzej Bełcikowski

(Długi Borek)

Stanisław Czujak (Faryny)

Roman Grzyb (Tylkowo)

Bogdan Jezierski (Nowiny)

Renata Karwacka (Spychowo)

Kazimiera Klobuszeńska (Popowa Wola)

Bogdan Kobus (Kipary)

Zofia Kosiorek (Orzeszki)

Andrzej Kwiatkowski (Grom)

Ireneusz Lis

(Ciemna Dąbrowa)

Adolf Pasztaleniec

(Trelkowo)

Elżbieta Poniatowska (Rańsk)

Roman Wiśniewski

(Witowo)

Ewa Zawrotna (Lipowiec)

WYNIKI PLEBISCYTU CZYTELNIKÓW „KURKA MAZURSKIEGO”

1. Renata Karwacka (Spychowo) - 743 głosów

2. Marianna Barańska (Szuć) - 244

3. Ewa Zawrotna (Lipowiec) - 187

4. Bogdan Jezierski (Nowiny) - 100

5. Elżbieta Poniatowska (Rańsk) - 94

6. Andrzej Kwiatkowski (Grom) - 70

7-8. Roman Wiśniewski (Witowo), Ireneusz Lis (Ciemna Dąbrowa) - 37

9. Adolf Pasztaleniec (Trelkowo) - 16

10. Andrzej Bełcikowski (Długi Borek) - 12