Radni gminy Jedwabno jednogłośnie uchwalili stawki przyszłorocznych podatków od nieruchomości. Niemal wszystkie zostały ustalone na maksymalnym pułapie. Wójt Sławomir Ambroziak uzasadnia to galopującą inflacją, drastycznym wzrostem cen energii oraz podniesieniem płacy minimalnej.

Podnieśli podatki prawie na maksa
Do zgłoszonego projektu uchwały zakładającej podwyżkę podatków radni nie mieli uwag

Samorządowcy z gminy Jedwabno jako pierwsi w powiecie szczycieńskim zmierzyli się z koniecznością podniesienia stawek podatku od nieruchomości mających obowiązywać w 2023 r. Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się w porządku obrad wrześniowej sesji. Radni nie mieli do niego żadnych uwag i przyjęli go jednogłośnie. Zaproponowane stawki, niemal we wszystkich pozycjach, z wyjątkiem tych dotyczących budynków mieszkalnych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zostały ustalone na maksymalnych dopuszczonych przez ministra finansów pułapach.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.