Proponowane przez zarząd ZGOK drastyczne podwyżki stawek za odpady zmieszane nie zyskały akceptacji większości wspólników olsztyńskiej spółki, w tym wszystkich gmin powiatu szczycieńskiego. Na razie więc podwyżek nie będzie.

We wtorek 2 czerwca odbyło się walne zebranie wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Jednym z punktów było głosowanie nad propozycją zarządu zakładającą drastyczne podwyżki stawek za odbiór odpadów selektywnych. Za tonę papieru i szkła miałyby one wzrosnąć z 1 zł do 100 zł, a plastiku – z 1 zł do 150 złotych. Za takimi cenami głosował Olsztyn, ale przeciw byli mniejsi udziałowcy, w tym wszystkie samorządy powiatu szczycieńskiego. Podczas głosowania uzyskali niewielką przewagę, dzięki czemu podwyżki udało się zablokować.

(ew)