Ksiądz Witold Twardzik, proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pasymiu, został uhonorowany Srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” nadawaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To wyraz uznania za wieloletnie zaangażowanie w renowację pasymskiego kościoła, który stopniowo odzyskuje swój dawny blask. W tym roku zakończył się kolejny etap prac, a proboszcz snuje plany następnych remontów.

Podziękowali za troskę o zabytek

TROSKLIWY OPIEKUN

Wybudowany w 1391 r. kościół ewangelicko – augsburski w Pasymiu to najcenniejszy zabytek ziemi szczycieńskiej. Sprawowanie nad nim pieczy wiąże się nie tylko z prestiżem, ale przede wszystkim gigantycznymi kosztami związanymi z remontami oraz pracami konserwatorskimi. Na szczęście zabytkowa budowla ma troskliwego opiekuna w osobie księdza Witolda Twardzika, proboszcza miejscowej Parafii Ewangelicko – Augsburskiej. Od lat pozyskuje on niemałe środki na odnawianie kościoła. Ostatnio wysiłki proboszcza zostały docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ksiądz Twardzik otrzymał Srebrną Odznakę „Za opiekę nad zabytkami”. – Traktuję to wyróżnienie jako wyraz uznania dla działań podejmowanych przez naszą parafię od wielu lat. Wyróżnienie jest dla nas motywacją do ich kontynuacji, ale świadczy też o tym, że wykonywane prace są dobrym poziomie – podkreśla ks. Twardzik.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ KOLEJNY ETAP

Prace przy murach kościoła trwają od 2011 roku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.