- Tylko człowiek świadomy własnych możliwości, posiadający poczucie przynależności do regionu, w którym żyje potrafi zmieniać świat i najbliższe otoczenie, angażować się w budowanie lokalnej społeczności – mówił ks. Witold Twardzik do uczestników sesji Rady Miejskiej w Pasymiu.

Podziękowania dla księdza

Uhonorowanie księdza Witolda Twardzika srebrną odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, o czym informowaliśmy miesiąc temu, znalazło swoje echo na sesji pasymskiej Rady Miejskiej. Samorządowcy zaprosili do udziału w niej proboszcza miejscowej Parafii Ewangelicko – Augsburskiej, aby uroczyście pogratulować mu zaszczytnego wyróżnienia przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Burmistrz Cezary Łachmański dziękował księdzu za jego wkład pracy na rzecz i zaangażowanie dla dobra lokalnej społeczności, m. in. poprzez udział w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pasymskiej, któremu prezesuje.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.