Władze Pasymia oficjalnie podziękowały ks. Witoldowi Twardzikowi za jego wieloletnie zaangażowanie w renowację zabytkowego kościoła ewangelicko – augsburskiego oraz działalność kulturalną, w tym organizację cyklu koncertów muzyki organowej. On z kolei apelował do decydentów o lobbowanie na rzecz lepszej promocji walorów turystycznych powiatu szczycieńskiego.

Podziękowania dla proboszcza
Słowa wdzięczności pod adresem ks. Witolda Twardzika (z lewej) kierowali m.in. burmistrz Cezary Łachmański i przewodnicząca rady Brygida Starczak

BEZ KSIĘDZA NIE BYŁOBY ZABYTKU

Impulsem do podziękowań ks. Witoldowi Twardzikowi stała się niedawna nagroda specjalna przyznana kościołowi ewangelicko – augsburskiemu w Pasymiu w konkursie „Zabytek zadbany” organizowanym przez ministerstwo kultury i Generalnego Konserwatora Zabytków. Obiekt z Pasymia został wyróżniony jako jedyny z województwa warmińsko – mazurskiego. Proboszczowi Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pasymiu dziękowały władze miasta i gminy podczas czwartkowej sesji odbywającej się w Szkole Podstawowej w Gromie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.