Już prawie w co drugim zeznaniu podatkowym osoby składające je w Urzędzie Skarbowym w Szczytnie zamieszczają adnotację o przekazaniu 1 procenta swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Podziel się podatkiem

WYSTARCZY WPISAĆ KRS

Coraz więcej mieszkańców powiatu szczycieńskiego przekazuje 1 procent swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. W zeszłym roku adnotacje o tym zamieszczono w 12 505 zeznaniach, czyli 47% spośród wszystkich złożonych w Urzędzie Skarbowym w Szczytnie. W latach poprzednich współczynnik wynosił odpowiednio - 45, 42 i 36%. Na szlachetny cel, dzięki temu trafiło 573 760 zł, o 31 tys. więcej niż rok wcześniej.

Zadanie jest bardzo proste. - Wystarczy w zeznaniu rocznym wpisać numer KRS wybranej fundacji bądź stowarzyszenia - mówi Marianna Zając, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Szczytnie. Następnie trzeba podać wartość 1 proc. podatku. Pieniądze wskazanej organizacji przekaże urząd skarbowy.

Podatkiem mogą się podzielić osoby zatrudnione na etacie, czy zleceniu, emeryci, a także przedsiębiorcy. W złożonych w szczycieńskiej skarbówce 26 601 zeznaniach za 2013 rok dominowały te złożone przez osoby zatrudnione na etatach - 21 310. W 10 406 z nich zaznaczono odpis 1 procenta, średnio wynosił on 32 zł.

W złożonych 429 zeznaniach przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się podatkiem liniowym, zapis dla organizacji pożytku publicznego widnieje w 334 (71%). Średnio na jedno zeznanie przypada kwota 429 zł.

JAKĄ WSKAZAĆ ORGANIZACJĘ?

Dla jakiej organizacji pożytku publicznego możemy odprowadzić podatek?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.