Budowa pumptracku, zakup traktora ogrodowego i urządzeń do placu zabaw oraz rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego to jedne z największych zadań, które zostaną zrealizowane w tym roku w ramach funduszu sołeckiego.

Podzielą środki na inwestycje i imprezy
Ze środków funduszu sołeckiego systematycznie doposażany jest plac zabaw w Piasutnie

Za blisko 370 tys. zł zostaną w roku bieżącym zrealizowane zadania zaplanowane przez poszczególne sołectwa z przysługującego im funduszu. Największą inwestycją w gminie, wykonaną z tych środków, będzie budowa pumptracku w Świętajnie. Na ten cel ma być przeznaczone 44 tys. zł. Sołectwo Spychowo najwięcej środków – 39 tys. zł skieruje na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego, a Kolonia dla potrzeb mieszkańców za 36 tys. zł doposaży teren po dawnym boisku. Z kolei Piasutno planuje remont dachu na budynku dawnej remizy OSP, co pochłonie 23 tys. zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.