345 tys. zł przeznaczy w tym roku miasto dla klubów sportowych szkolących dzieci i młodzież. Tradycyjnie najwięcej z tej puli otrzyma Szczycieński Klub Sportowy, który ma pod swoimi skrzydłami młodych piłkarz. Trafi do niego 110 tys. złotych.

Podzielili kasę na sport
Na miejską dotację może liczyć także Klub Kyokushin Karate prowadzony przez trenera Piotra Zembrzuskiego

WYNAJEM BIJE ICH PO KIESZENI

Kluby sportowe zajmujące się szkoleniem młodzieży wiedzą już, jakie środki trafią do nich w ramach miejskich dotacji. O ich podziale zadecydował burmistrz Krzysztof Mańkowski po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. W tym roku do klubów ogółem trafi 345 tys. zł z miejskiego budżetu. Tradycyjnie już najwięcej, bo 110 tys. zł otrzyma Szczycieński Klub Sportowy szkolący młodych piłkarzy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.