Sołectwo Rańsk zostanie podzielone. Z jego dotychczasowego obszaru zostaną wyłączone Grądy i Śledzie, które utworzą nowe sołectwo. Tak głosami 7-6 zadecydowali radni podczas ubiegłotygodniowej sesji. Nie zgodzili się natomiast na wszczęcie procedury zmierzającej do utworzenia sołectwa Zalesie-Kałęczyn.

Podzielili Rańsk na dwa sołectwa
O powołaniu nowego sołectwa zadecydował głoś radnej Katarzyny Bartkowskiej, która podniosła rękę razem z radnymi klubu PSL

Na obrady sesji Rady Gminy Dźwierzuty trafił projekt uchwały w sprawie wyłączenia dwóch miejscowości: Grądy i Śledzie z sołectwa Rańsk i utworzenia nowego sołectwa – Grądy. Wcześniej, w maju, odbyły się w tej sprawie konsultacje społeczne. Wzięły w nich udział 82 osoby z siedmiu miejscowości sołectwa Rańsk, czyli 14% uprawnionych. Większość – 57 osób opowiedziało się za podziałem sołectwa. Tylko w Rańsku większość obecna na spotkaniu głosowała przeciw.

Projekt podziału sołectwa podzielił radę. Przeciwnicy powoływali się na niską frekwencję, którą uznali za nieodzwierciedlającą rzeczywistej woli mieszkańców. - To wskazuje na to, że sprawa jest dla nich mało istotna –  argumentował przewodniczący rady Arkadiusz Nosek. Całkowicie inne zdanie miał inicjator utworzenia nowego sołectwa radny Andrzej Lorkowski.  - Nie wyobrażam sobie, żeby Rada Gminy nie uwzględniła woli mieszkańców. Na tym przecież polega idea samorządności –  uzasadniał. Wtórował mu radny Malik.  – Wola ludu jest święta. Oni chcą dobra dla siebie i sami decydować. Rada Gminy powinna się do tego przychylić – przekonywał.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.