Sylwia Jaskulska (PSL) będzie nowym wicestarostą, a w skład zarządu powiatu oprócz niej i starosty Matłacha wejdą Jan Lisiewski (PO), Cezary Łachmański (PSL) i Jerzy Szczepanek (PSL). Minutą ciszy radni uczcili nieżyjących już szczycieńskich działaczy „Solidarności”.

Podzielili stanowiska

POŻEGNANIE OLESZKIEWICZA I NOMINACJE DO ZARZĄDU

Na kolejnym swym posiedzeniu radni powiatowi obsadzili wolne funkcje i stanowiska. Zanim dokonali wyboru nowego wicestarosty pożegnali odchodzącego na emeryturę Kazimierza Oleszkiewicza. Starosta Matłach przypominał, że karierę zawodową rozpoczynał w PSS „Społem” jako referent, potem związał się z kombinatem Mazury-Szczytno, dochodząc do stanowiska dyrektora. Przez sześć lat był naczelnikiem gminy Pasym, a przez dwa – zastępcą naczelnika miasta w Szczytnie. Później, z chwilą powołania do życia samorządów, związał z nimi, z trzyletnią przerwą, swoje losy zawodowe, pracując kolejno na stanowisku wiceburmistrza Szczytna, wicestarosty, sekretarza Pasymia i ponownie wicestarosty.

- Miałem dobrego nauczyciela. Za przekazaną mi wiedzę i nabyte doświadczenie serdecznie dziękuję – zwracał się do Oleszkiewicza starosta Matłach.

Na jego następczynię zaproponował Sylwię Jaskulską (PSL), dyrektor Biura Poselskiego posła Adama Krzyśkowa. - To osoba młoda, pracowita i zaangażowana – rekomendował kandydatkę, podkreślając, że w swojej dotychczasowej pracy zajmowała się m.in. sprawami ochrony środowiska, gospodarki gruntami, programami unijnymi.

Matłach w rozmowie z „Kurkiem” przyznał, że w negocjacjach koalicjant ludowców – Platforma Obywatelska chciała to stanowisko obsadzić swoim człowiekiem. Reakcja PSL-u była jednak stanowcza. Uznali, że to wyłącznie kompetencje starosty.

Kandydatura Jaskulskiej nie wzbudziła żadnych zastrzeżeń radnych, którzy jednogłośnie udzielili jej poparcia. Przy jednym głosie nieważnym wybrano także trzech członków zarządu powiatu. Tworzyć go będą wspólnie ze starostą i jego zastępcą: Jan Lisiewski, inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji w Urzędzie Gminy Szczytno, Cezary Łachmański – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Pasymiu i Jerzy Szczepanek – dyrektor Zespołu Szkół w Wielbarku.

SAMI SIEBIE SKONTROLUJĄ

Radni dokonali też wyboru przewodniczących komisji. Zostali nimi Ewa Dziekońska (PO) - zdrowia i spraw społecznych, Dariusz Jaskulski (PSL) - edukacji i kultury, Czesław Wierzuk (PSL) - mienia i finansów), Leszek Mielczarek (PO) - rozwoju gospodarczego i Waldemar Zimny (PSL) – rewizyjna.

Radni Krzysztof Pawłowicz (Forum Samorządowe) i Szczepan Olbryś (PiS) mieli zastrzeżenia, że kandydatury zostały przygotowane już przed sesją, bez zasięgania ich opinii. Szczególną irytację wzbudziło powołanie na szefa komisji rewizyjnej przedstawiciela rządzącego PSL-u.

- Władza wykonawcza będzie się sama kontrolować – wytykał koalicjantom Pawłowicz.

KASPROWICZ BEZ KLUBU

W gronie radnych funkcyjnych brak najstarszego stażem w Radzie Powiatu Marka Kasprowicza. Według nieoficjalnych informacji radny próbował na własną rękę dogadać się z ludowcami, aby za poparcie dla nich dali mu stanowisko przewodniczącego rady. Działania zakończyły się fiaskiem, radny nie otrzymał nawet funkcji przewodniczącego komisji zdrowia.

- Nie prowadziłem żadnych zakulisowych rozmów – zaprzecza Kasprowicz, ale przyznaje, że nie jest członkiem klubu PO. To dziwne, bo przecież jako przewodniczący zarządu miejsko-gminnego tej partii w jej barwach startował w wyborach. Nie podaje powodów, dla których jest poza klubem.

- Na razie muszę swoje sprawy poukładać - mówi radny, nie zdradzając do jakiego klubu teraz wstąpi.

Bardzo prawdopodobne, że swoje losy zwiąże teraz z PSL-em.

- Jeśli złoży taką deklarację na pewno go przyjmiemy – zapowiada starosta Matłach. Zaznacza jednak od razu, że na żadne profity z tego tytułu nie będzie mógł liczyć, bo wszystkie funkcje w radzie zostały już rozdzielone.

PODWYŻKA DLA STAROSTY NA MAKSA

W trakcie sesji radni ustalili nowe pobory staroście Matłachowi. Zgłoszona propozycja, aby wynosiły one 12,3 tys. zł, czyli były na maksymalnym dopuszczalnym poziomie, wzbudziła protest radnego Krzysztofa Pawłowicza. Ten przypominał Matłachowi, że w podobnej sytuacji cztery lata temu sam poprosił o obniżenie poborów, które mu proponowano. Teraz, jak argumentował Pawłowicz, ze względu na zadłużenie starostwa również nie ma powodów do windowania poborów.

- Nie żyjmy na kredyt. Dług w kraju sięga 800 mld zł, zastanówmy się nad przyszłością Polski – uderzał w mocne tony radny.

Obecny na sesji poseł Adam Krzyśków miał inne zdanie na temat długu powiatu.

- Jeśli jest okazja do zadłużenia po to, żeby wykorzystać środki zewnętrzne to trzeba z tego korzystać. Bo to służy naszemu rozwoju cywilizacyjnemu – przekonywał poseł.

Pawłowicz zaapelował także o obniżenie diet radnych. Temat ten ma być dyskutowany na posiedzeniach komisji. Radny będzie przekonywał pozostałych, żeby zredukowali diety tak, aby z oszczędzonych środków można było pokryć wysokość podwyżki przyznanej staroście.

- W projekcie budżetu nie zwiększono środków na wynagrodzenie starosty – uzasadnia swój pomysł radny podkreślając, że jego realizacja uchroni budżet powiatu przed nieplanowanym wcześniej ponad dwudziestotysięcznym wydatkiem.

ZASŁUŻENI DLA WOLNEJ POLSKI

Pod koniec obrad o głos poprosił radny Szczepan Olbryś. Przypomniał zebranym, że nie byłoby w Polsce samorządów, gdyby nie „Solidarność”. Nawiązując do kolejnej rocznicy ogłoszenia stanu wojennego, wymienił nazwiska internowanych jedenastu mieszkańców Szczytna, spośród których pięciu już nie żyje.

- Między innymi tym ludziom zawdzięczamy, że dzisiaj możemy dyskutować na wszelkie tematy i wybierać demokratycznie swoich przedstawicieli – mówił radny, prosząc zebranych o uczczenie minutą ciszy nieżyjących już działaczy „Solidarności”.

Andrzej Olszewski/fot. A. Olszewski x5, archiwum