Kwiecień plecień, a cudnie jak w maju szczególnie w leśnym gaju. Ptaki koncerty tam dają, a wszystkie roślinki pąki w kwiaty zamieniają. Cała przyroda buzuje i pięknem raduje.
Grażyna Saj-Klocek 
Pogoda i przyroda