Dzieci, które z powodu braku miejsc nie zostały przyjęte do miejskiego oddziału żłobkowego, zostaną przyjęte do niepublicznej placówki, którą z początkiem września zamierza uruchomić firma Lac – Met. Rekrutacja ma ruszyć w czerwcu.

Pójdą do nowego żłobka
W miejskim oddziale żłobkowym zabrakło miejsc dla 12 dzieci

W ramach przeprowadzonej na początku marca rekrutacji do miejskiego oddziału żłobkowego przy Przedszkolu „Promyczek”, dla dwanaściorga dzieci zabrakło miejsc. W związku z tym miasto wystąpiło do placówek niepublicznych z zapytaniem, czy zechcą je przyjąć.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.