Szczycieńscy stróże prawa nie zaliczą ubiegłego roku do udanych.

Pod względem wykrywalności przestępstw miejscowa komenda zajęła ostatnie miejsce w województwie. Komendant powiatowy insp. Cezary Gołota tłumaczy to m.in. dużą liczbą wakatów w jednostce, zmianami

na stanowiskach kierowniczych oraz przeobrażeniami organizacyjnymi.

Policja w ogonie województwa

MIZERNA WYKRYWALNOŚĆ

Opublikowane przez Komendę Wojewódzką w Olsztynie dane za rok 2013 dotyczące wykrywalności przestępstw w poszczególnych jednostkach regionu, nie napawają optymizmem. Wynika z nich, że szczycieńska komenda powiatowa zanotowała najgorszy wynik w województwie – 56,9%. Ogółem funkcjonariusze wszczęli 1892 postępowania, stwierdzili 1672 przestępstwa, a liczba podejrzanych to 753 osoby. Dane wskazują, że najbezpieczniejszym powiatem w regionie jest powiat gołdapski, gdzie wykrywalność sięgnęła 85,8%.

WINNE WAKATY I REORGANIZACJA

Skąd tak słaby wynik Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie? Komendant powiatowy insp. Cezary Gołota wymienia wiele przyczyn. Do najważniejszych zalicza dużą liczbę wakatów powstałą w latach 2012 – 2013. W tym czasie, ze względu na zapowiadane zmiany przepisów emerytalnych, na emerytury odeszło blisko 20 doświadczonych policjantów, w tym ówczesny komendant oraz jego zastępca. Dodatkowo, w ciągu ostatnich kilku lat, w związku ze spadkiem przestępczości, zgodnie z zasadami naliczeń etatowych opracowanymi przez Komendę Główną Policji, zmniejszono o kilkanaście liczbę etatów policyjnych w komendzie. - Czasowy spadek efektywności spowodowały też zmiany na stanowiskach kierowniczych oraz zmiany organizacyjne – przyznaje insp. Gołota.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.