W Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie odbyła się odprawa podsumowująca miniony rok. Na zakończenie szczycieńscy stróże prawa otrzymali prezent – łódź motorową, która będzie służyć funkcjonariuszom pełniącym w sezonie letnim służbę na wodzie.

Policjanci podsumowali rok
W sezonie letnim szczycieńscy policjanci będą patrolować jeziora nową łodzią. Nabytku tego gratulował im komendant powiatowy mł. insp. Tomasz Bzymek (z lewej)

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie odbyła się w miniony piątek. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. samorządowcy, przedstawiciel wojewody oraz I zastępca komendanta wojewódzkiego. Statystyki podsumowujące ubiegły rok przedstawił komendant powiatowy mł. insp. Tomasz Bzymek. Podkreślał, że w 2018 r. odnotowano tendencję wzrostową w postępowaniach wszczętych oraz spadek w przestępstwach stwierdzonych. Zwrócił także uwagę na znaczny wzrost wykrywalności przestępstw kryminalnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.