Ochotnicze straże pożarne co roku mogą liczyć na finansowe wsparcie od samorządu województwa. Nie inaczej było w tym roku i nie inaczej będzie w kolejnym. Wśród beneficjentów są też jednostki z powiatu szczycieńskiego.

Pomagamy, by oni mogli pomagać – OSP to duża armia dobrze wyszkolonych ludzi i będących w ciągłym działaniu – podkreśla marszałek i prezes wojewódzki OSP na Warmii i Mazurach Gustaw Marek Brzezin. – Obecnie na Warmii, Mazurach i Powiślu mamy 540 jednostek, które zrzeszają ponad 18 tys. ochotników, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Nie brakuje również młodzieżowych drużyn strażackich, które w niedługim czasie zastąpią swoich starszych kolegów. To one stanowią o przyszłości OSP – dodaje marszałek.

Łącznie do jednostek OSP w całym województwie z kasy marszałka trafiło ponad 1,1 mln złotych – 400 tys. na zakup samochodów, 500 tys. zł na modernizację i rozbudowę remiz, a ponad 200 tys. na zakup sprzętu. Środki trafiły do 30 gmin z Warmii i Mazur. W przyszłym roku ta kwota ma być jeszcze większa. Dotacje dla OSP, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa wodnego wyniosą łącznie 2,45 mln zł, z czego dla jednostek OSP ok 1,4 mln zł.

- Ochotnicze straże pożarne to jedna z najpiękniejszych polskich tradycji współdziałania, braterstwa i bezinteresownej pomocy. Nasze druhny i druhowie są gotowi nieść pomoc zawsze i wszędzie, aby jednak było to możliwe Potrzebują sprzętu. Jako samorząd województwa doskonale rozumiemy te potrzeby i staramy się je zaspokajać – mówi Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa i wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Nie dziwi zatem obecność wicemarszałek Jaskulskiej na uroczystościach przekazania wozów strażackich OSP Szymany i OSP Olszyny. W tym roku do strażaków z Szyman trafiło 30 tys. zł od samorządu województwa. Środki te zostały przeznaczone na zakup samochodu. Z kolei 15 tys. zł, które trafiło do jednostki w Nowych Kiejkutach zostało przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego.

Łącznie do jednostek OSP w całym województwie z kasy marszałka trafiło ponad 1,1 mln złotych – 400 tys. na zakup samochodów, 500 tys. zł na modernizację i rozbudowę remiz, a ponad 200 tys. na zakup sprzętu. Środki trafiły do 30 gmin z Warmii i Mazur. W przyszłym roku ta kwota ma być jeszcze większa. Dotacje dla OSP, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa wodnego wyniosą łącznie 2,45 mln zł, z czego dla jednostek OSP ok 1,4 mln zł.

- Wspieranie ochotniczych straży pożarnych to dbanie o bezpieczeństwo nas wszystkich – mieszkańców województwa i turystów, bo gdy coś się dzieje, to właśnie druhowie osp jako pierwsi zjawiają się na miejscu, pomagają w wielu sytuacjach kryzysowych, ale także prowadzą działania profilaktyczne z zakresu pierwszej pomocy, zagrożeń związanych z czadem czy poprawy widoczności na drogach. Właśnie ta gotowość do niesienia wsparcia potrzebującym, bezinteresowność, a także zaangażowanie w życie lokalnej społeczności sprawiają, że to właśnie strażacy są grupą społeczną o najwyższym zaufaniu. Również w ostatnich latach, gdy trzeba było walczyć z pandemią koronawirusa czy prawie od roku, gdy za naszą granicą toczy się wojna, druhny i druhowie angażują się w akcje pomocowe – dodaje wicemarszałek Sylwia Jaskulska.