Po kilkutygodniowej przerwie w kolejnych sołectwach gminy Świętajno przeprowadzono wybory sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.

Postanowił oddać pole młodym

W sołectwie Konrady niespodzianką była rezygnacja z ubiegania się o kolejną kadencję Jana Golona pełniącego funkcję sołtysa od 1990 roku. (Teraz jedynym sołtysem w gminie, który pełni tę funkcję przez tyle lat jest Zdzisław Grzyb z Chochoła). Pomimo zachęty i namawiania ze strony przedstawicieli urzędu i wójt Alicji Kołakowskiej, dotychczasowy sołtys nie chciał kandydować, twierdząc, że „trzeba oddać pole młodym”. W tej sytuacji na nowego sołtysa wybrano Alinę Kostiuk, która otrzymała jednomyślne poparcie od uczestniczących w zebraniu 14 osób, na 41 uprawnionych. Radę sołecką tworzyć będą: Jan Golon, Krzysztof Samsel, Marianna Samsel.

Nie będzie natomiast zmian w sołectwie Długi Borek.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.