Radni powiatowi udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu, ale nie jednogłośnie. Jako jedyny wstrzymał się reprezentant opozycji Szczepan Olbryś. - Zamieniliście się w związek zawodowy, który rozwiązuje głównie sprawy swoich pracowników – zwracał się do władz powiatu radny, zarzucając im „brak wizji i misji”.

Powiat bez wizji?

DROGI, DROGI, DROGI

Sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego budżetu powiatu przedstawił podczas sesji absolutoryjnej (6 czerwca) starosta Jarosław Matłach. Dochody wyniosły ponad 72 mln zł, a wydatki 69 mln złotych. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2,5 mln złotych. Powiat może się pochwalić stosunkowo niskim zadłużeniem, stanowiącym zaledwie 5% w stosunku do ogółu dochodów. Na zadania inwestycyjne przeznaczono 7 mln zł, czyli nieco ponad 10% całości wydatków.

- Może nie są to sumy powalające jak w latach poprzednich, kiedy były dostępne środki unijne. Robiliśmy tyle, na ile nas stać – mówił starosta.

Na liście zrealizowanych inwestycji tradycyjnie już przodują zadania drogowe. Powiat wykonywał je we współpracy z innymi samorządami i w ramach porozumień otrzymywał od nich dotacje. Najwięcej, bo ponad 900 tys. zł dostał od gminy Szczytno. Dzięki temu m.in. przebudowano drogę Lipowiec - Lipowiec Mały (1,1 mln zł), w Leśnym Dworze (698 tys. zł) oraz odcinek Warchały – Szczytno (698,5 tys. zł). Wśród większych inwestycji drogowych znalazły się jeszcze: wymiana nawierzchni drogi przebiegającej przez Lipowiec (537,5 tys. zł) oraz przebudowa drogi w Niedźwiedziach (489,3 tys. zł).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.