Czy szczycieńskie muzeum przestanie być filią Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, a stanie się instytucją podległą powiatowi? Niewykluczone, że tak. Na ostatniej sesji powiatowi radni podjęli uchwałę o wydzieleniu placówki z dotychczasowych struktur.

O planach przejęcia muzeum przez powiat słychać już od dwóch lat. Wtedy właśnie władze powiatowe prowadziły rozmowy na ten temat z marszałkiem województwa i dyrekcją Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Sejmik województwa podjął nawet stosowną uchwałę intencyjną w tej sprawie, ale z zamierzeń nic nie wyszło. Wszystko rozbiło się o to, że władze powiatu chciały zarządzać instytucją, nie odrywając jej od dotychczasowych struktur. Takie rozwiązanie nie wchodziło jednak w grę. Teraz powiatowi włodarze zamierzają to zmienić. Podczas sesji 29 grudnia podjęto uchwałę o powołaniu Muzeum Mazurskiego w Szczytnie, które ma działać na bazie istniejącej już placówki.

- Chcemy, by objęło ono opieką mniejsze muzea na terenie powiatu, np. te w Rozogach i Olszynach. Chodzi tu głównie o pomoc w inwentaryzowaniu i katalogowaniu zbiorów - mówi wicestarosta Wiesław Szubka, dodając, że na takim rozwiązaniu zależy zwłaszcza prywatnym muzealnikom. Od dłuższego czasu zwracali się o podjęcie kroków w tej sprawie do władz powiatu.

- Mamy deklaracje ze strony Urzędu Marszałkowskiego dotyczące współfinansowania placówki - mówi wicestarosta.

Powołanie Muzeum Mazurskiego jako odrębnego i niezależnego od MWiM w Olsztynie wymaga opracowania nowego statutu oraz powołania dyrektora. Zdaniem Wiesława Szubki logicznym jest, by funkcję tę pełniła kustosz szczycieńskiego muzeum, Monika Ostaszewska-Symonowicz. Decyzja w tej sprawie należeć będzie najprawdopodobniej do starosty.

- Niewykluczone jednak, że rozstrzygnie o tym marszałek województwa. Zgadzając się na przekazanie nam muzeum może zastrzec, że kierować nim ma nadal dotychczasowa ekipa - mówi wicestarosta.

Tymczasem Monika Ostaszewska-Symonowicz o uchwale radnych powiatowych dowiedziała się dopiero za pośrednictwem "Kurka".

- Na razie nikt ze mną nie rozmawiał na ten temat - mówi.

O zamiarach starostwa nie został również poinformowany dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Janusz Cygański.

(łuk)

2006.01.04