Orlen Reklama Top

Pasymscy radni powołali drugą już, po ZGKiM, spółkę komunalną ze stuprocentowym udziałem gminy. Jak tłumaczy wiceburmistrz Pasymia Maria Cejmer, było to podyktowane potrzebą dostosowania się do nowych przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez samorządy.

Powołali drugą spółkę
Wiceburmistrz Pasymia Maria Cejmer potrzebę powołania nowej spółki uzasadnia wymogami prawnymi

Nowa spółka pod nazwą Eko Pasym ma wykonywać zadania związane głównie z utrzymaniem czystości i porządku, a także urządzeń sanitarnych i wysypisk oraz unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Obowiązki te spoczywały dotąd na powołanym wcześniej przez samorząd podmiocie, ZGKiM sp. z o.o. Skąd więc potrzeba utworzenia drugiej spółki komunalnej?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.